Cenník

Založenie s. r. o. - 315€
Založenie akciovej spoločnosti - 999€
Založenie neinvestičného fondu - 299€
Založenie neziskovej organizácie - 299€
Založenie občianskeho združenia - 299€