Založenie akciovej spoločnosti

 • poskytneme Vám odbornú konzultáciu,
 • vypracujeme všetky potrebné zakladateľské zmluvy a ostatné právne dokumenty,
 • vybavíme živnostenské listy, vrátane kolkov na 10 činností
 • uhradíme za Vás notárske poplatky,
 • podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra
 • uhradíme za Vás súdny poplatok v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch (ušetríme Vám 50 % zo súdneho poplatku)
 • na požiadanie zaregistrujeme Vašu spoločnosť u správcu dane na účely dane z príjmu, DPH, dane zo závislej činnosti atď. podľa Vašich požiadaviek
 • jediná Vaša starosť bude podpísať všetky dokumenty pred notárom
Cena:

Založenie neinvestičného fondu

 • poskytneme Vám odbornú konzultáciu,
 • vypracujeme všetky potrebné zakladateľské zmluvy a ostatné právne dokumenty
 • uhradíme za Vás notárske poplatky,
 • vypracujeme čestné vyhlásenie zakladateľov,
 • podáme návrh na zápis neinvestičného fondu na ústredný register pre neinvestičné fondy
 • uhradíme za Vás kolkovú známku
 • jediná Vaša starosť bude podpísať všetky dokumenty pred notárom
Cena:

Založenie neziskovej organizácie

 • poskytneme Vám odbornú konzultáciu,
 • vypracujeme všetky potrebné zakladateľské zmluvy a ostatné právne dokumenty
 • vypracujeme čestné vyhlásenie zakladateľov,
 • podáme návrh na zápis organizácie na príslušný krajský úrad v Slovenskej republike,
 • uhradíme za Vás kolkovú známku
 • jediná Vaša starosť bude podpísať všetky dokumenty pred notárom
Cena:

Založenie občianskeho združenia

 • poskytneme Vám odbornú konzultáciu,
 • vypracujeme všetky potrebné zakladateľské zmluvy a ostatné právne dokumenty
 • podáme návrh na zápis organizácie na príslušný register
 • uhradíme za Vás kolkovú známku
 • jediná Vaša starosť bude podpísať všetky dokumenty pred notárom
Cena: