PREDAJ READY MADE SPOLOČNOSTÍ

Naša spoločnosť má riešenie pre každého! Ponúkame Vám na odkúpenie ready-made s.r.o., hotovú spoločnosť, ktorá už bola vopred založená. Túto službu poskytujeme klientom, ktorí potrebujú vlastniť spoločnosť do 24 hodín, nemajú čas zaoberať sa zakladaním spoločnosti a potrebujú okamžite podnikať v mene novej spoločnosťi. Po podpísaní dokumentov sa stávate jediným majiteľom a konateľom spoločnosti a tým pádom môžete za ňu aj konať. Nami založené spoločnosti disponujú 5 základnými predmetmi podnikania, ktoré Vám umožnia ihneď sa pustiť do podnikania. 
Všetky úkony potrebné k uskutočneniu prevodu zabezpečí naša spoločnosť.
Pri prevode spoločnosti je možné predmety podnikania rozšíriť o nové predmety alebo zúžiť o činnosti, ktoré Vám nevyhovujú. Všetky naše založené spoločnosti disponujú nasledujúcimi obchodnými činnosťami:
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

Čo je to ready-made spoločnosť?

 • Ready made spoločnosť je okamžite pripravená na predaj klientovi
 • Ready made spoločnosť bola založená výhradne za účelom predaja klientovi,
 • Ready made spoločnosť nikdy nevykonávala žiadnu činnosť,
 • Ready made spoločnosť bola zapísaná do obchodného registra, bolo jej pridelené IČO a DIČ
 • Ready made spoločnosť nemá žiadne pohľadávky ani záväzky.

Aké sú výhody ready-made spoločností?

 • Ready made spoločnosti sme založili a zapísali do obchodného registra Slovenskej republiky výhradne za účelom predaja klientovi,
 • Ready made spoločnosti sú ekonomicky čisté, bez záväzkov alebo pohľadávok, nikdy nevykonávali žiadnu činnosť,
 • Vlastníkom ready made spoločností je spravidla jedna osoba ktorá je zároveň ich konateľom, a to z dôvodu čo najjednoduchšej a najrýchlejšej prevoditeľnosti,
 • Ready made spoločnosti majú v plnej výške splatený základný kapitál (základné imanie), klient hradí iba cenu za "prevod" spoločnosti,
 • Ready made spoločnosti majú široký balík voľných živností, klient môže okamžite využívať 5 predmetov podnikania,
 • Pri kúpe ready made spoločnosti sa stávate majiteľom nami založenej spoločnosti za pár hodín a po vykonaní potrebných úkonov (v okamihu podpisu prevodu spoločnosti na Vás), v podstate môžete podnikať okamžite!
 • Ready made spoločnosti sú pripravené na okamžitý predaj - klient má hneď k dispozícii IČO a DIČ.

Služby, ktoré Vám budú poskytnuté pri prevode spoločnosti?

 • Úvodná konzultácia (telefonicky, osobne),
 • Pripravíme a vypracujeme pre Vás všetky dokumenty nevyhnutné na realizáciu zmien v spoločnosti,
 • Prevod obchodných podielov, vymenovanie za konateľa spoločnosti a zmena sídla na Vami požadovanú adresu,
 • Zabezpečíme notárske služby,
 • Odovzdáme Vám korporátnu dokumentáciu,
 • Uhradíme za Vás kolkový poplatok za zápis zmien v spoločnosti do obchodného registra,
 • Zabezpečíme služby súvisiace s ohlásením a registráciou zmien v obchodnom registri, na živnostenskom úrade a daňovom úrade,
 • Zašleme Vám výpis z obchodného registra s novými údajmi
Toto všetko Vám ponúkame za najlepšie ceny na slovenskom trhu a to už za 599 Eur, v cene sú zahrnuté všetky zmeny súvisiace s prevodom podielov v spoločnosti!
Cena za predaj spoločnosti je konečná. Zahŕňa v sebe všetky poplatky súvisiace s prevodom spoločnosti, vrátane poplatkov na zápis zmien do Obchodného registra a zmien na Živnostenskom úrade.
Doplnkové služby pre ready-made spoločnsoť pri prevode:
 • zmena obchodného mena
 • rozšírenie predmetov podnikania
 • zmena základného imania
Kúpa ready-made spoločnosti trvá vo väčšine prípadov do 1 pracovného dňa. Registrácia prevodu a ďalších zmien závisí od pracovnej vyťaženosti súdu, zvyčajne 3 pracovné dni.