Založenie s. r. o. FULL SERVIS aj so súdnym poplatkom za 315,-Eur

Poplatok zahŕňa 5 voľných živností, 1 spoločníka/konateľa. (Väčší počet, cena dohodou)
  • poskytneme Vám odbornú konzultáciu
  • odkonzultujeme požadované predmety podnikania na živnostenskom úrade
  • vypracujeme všetky potrebné zakladateľské zmluvy a ostatné právne dokumenty
  • uhradíme za Vás notárske poplatky,
  • vybavíme živnostenské listy, vrátane kolkov na 5 činností
  • podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra,
  • uhradíme za Vás súdny poplatok v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch (ušetríme Vám 50 % zo súdneho poplatku)
  • zaregistrujeme Vašu spoločnosť u správcu dane na účely dane z príjmu, DPH, dane zo závislej činnosti atď. podľa Vašich požiadaviek

 

Jediná Vaša starosť bude podpísať všetky dokumenty pred notárom. Spoločnosť s ručením obmedzeným Vám založíme v priebehu 10 až 14 dní.